Aktuellt

Utvidgningen av Ingå Marina går in i ny fas

Planeringen av muddring och leverans samt installation av de nya bryggorna pågår. Även planeringen av dragningarna för nya el- och...

Läs mer 

Vårarbetena i hamnen är i gång

Ett säkert tecken på att sommaren kommer är att vårarbetena påbörjats i Ingå Marina. Som bäst utförs pålningsarbetet som beräknas...

Läs mer 

Muddringsarbetet och bryggleveranserna beställda

Ab Ingå Båthamnar – Inkoon Venesatamat Oy har beställt muddringarna av det västra området i kyrkbyns småbåtshamn av Suomen Vesityö...

Läs mer 

120 båtplatser kommer till försäljning idag 15.3 kl. 09.00

Tredje teckningsronden i Ingå Marinas aktieemission inleds idag kl. 09.00. Ingå bycentrum erbjuder båtägare all behövlig service: affärer, bränsleförsäljning, gratis...

Läs mer 

120 båtplatser kommer till försäljning 15.3

Ingå Marina har under januari och februari sålt nya båtplatser i två aktieteckningsronder. Efterfrågan har överträffat förväntningarna och majoriteten av...

Läs mer 

Andra teckningsronden i Ingå Marinas aktieemission har avslutats

Den andra teckningsronden avslutades 19.2 kl. 21.00. Teckningsronden var öppen för alla. Målsättningen för andra teckningsronden uppnåddes och båtplatsaktier har...

Läs mer 

Båtplatserna kommer till försäljning idag 10.2 kl. 09.00

Andra teckningsronden i Ingå Marinas aktieemission inleds idag kl. 09.00. Ingå bycentrum erbjuder båtägare all behövlig service: affärer, bränsleförsäljning samt...

Läs mer 

Ingå Marina har slutit intentionsavtal med Marinetek och Suomen Vesityö

Ab Ingå Båthamnar - Inkoon Venesatamat Oy har slutit intentionsavtal med Marinetek och Suomen Vesityö angående utbyggnaden av den nya...

Läs mer 

328 båtplatsaktier tecknades i Ingå Marinas aktieemission

Ingå Marinas aktieemission var framgångsrik. I den första teckningsronden 5.1-26.1 tecknades 328 nya aktier. Den första emissionsronden var riktad till...

Läs mer 

Ingå Marinas andra teckningsrond inleds 10.2

Andra teckningsronden i Ingå Marinas aktieemission inleds 10.2 kl. 9.00. Teckningstiden är 10.2-19.2.2023 till klockan 21.00. Emissionen genomförs digitalt på...

Läs mer 

Ingå Marinas aktieemission genomfördes enligt planerna

Ingå Marinas aktieemissions första teckningsrond 5.1-26.1 genomfördes enligt planerna. Den första teckningsronden riktades till båthamnens nuvarande kunder, Ingåbor och företag...

Läs mer 

Båtplatserna kommer till försäljning idag 5.1 kl. 09.00

Ingå Marinas aktieemission omfattar 476 båtplatsaktier. Båtplatserna säljs digitalt på webbadressen https://osakeannit.fi/osakeanti/ingamarina/sv I teckningssystemet finns närmare information om aktieemissionen samt...

Läs mer 

Båtplatserna kommer till försäljning digitalt to 5.1.2023 kl. 09.00

Ingå Marinas aktieemission inleds 5.1.2023 kl. 09.00. Första emissionsronden är öppen 5.1-26.1.2023 och är riktad till personer och företag i...

Läs mer 

Ingå Marina inleder emission av nya aktier den 5 januari

Ingå Båthamnar Ab inleder emission av nya aktier för att finansiera utbyggnaden av hamnområdet. Nyemissionen omfattar ca 470 båtplatser.   Nyemissionen...

Läs mer 

Hamnen utvidgas till sommaren 2024

Till säsongen 2024 utvidgas hamnen till 826 platser, från nuvarande 560. Utvidgningen sker främst på den västra sidan där bryggorna...

Läs mer 

Sommaren 2023 fortsätter hamnen med samma uthyrda platser som tidigare

Såsom tidigare meddelats fortsätter säsongen 2023 med samma bryggplatser och uthyrningsförfarande. Detta innebär att var och en som har en...

Läs mer 

Båtplatserna är nu klara för användning.

Båtplatserna är nu klara för användning.

Läs mer 

N-bryggan är klar att användas

N-bryggan är klar att användas. På grund av kajkantens nya linje är M-bryggan 10m och N-bryggan 15m längre ut än...

Läs mer 

N-bryggan blir klar till veckoslutet

Nu får man använda L- och M-bryggan igen, gångbro från K-bryggan. N-bryggan blir klar till veckoslutet.

Läs mer 

Så fort isen har försvunnit börjar arbetet med att igångställa hamnen för kommande säsong

Så fort isen har försvunnit börjar arbetet med att igångställa hamnen för kommande säsong. Pålningen påbörjas samt flyttande av L-,...

Läs mer 

Bolaget har gjort ett kontrakt med BDO

Enkäten som var i slutet av året är nu analyserad och planeringen av hamnen fortsätter. Bolaget har gjort ett kontrakt...

Läs mer