Ordningsregler

 1. I hamnen skall, förutom i kraft varande lagar, förordningar och andra regler, dessa
  ordningsregler följas.
 2. Tillräcklig försiktighet bör beaktas vid förtöjning till bryggan samt avgång från bryggan
  så att andra båtar samt bryggkonstruktioner inte skadas. Båten bör ha tillräckligt med
  fenders eller motsvarande på sidorna.
 3. Håll bryggorna fria från rep och andra lösa saker för att förhindra olyckor.
 4. Användningen av eldrivna värmare är förbjudet. El-kablar som används skall vara hela
  och gjorda för utebruk. Användaren ansvarar för övervakandet och användandet av elen
  och att båtens elsystem är i skick.
 5. Båtens service- och underhållsarbete skall göras så att detta inte stör grann-båtarna och
  så att skadliga ämnen inte hamnar i vattnet eller i marken. Septin och pilsvattnet töms vid
  sugtömningstationen i kommunala avloppssystemet.
 6. Det är förbjudet att simma i hamnen. Gäller ej vinterbadet.
 7. Beakta räddnings-utrustningens placering samt bekanta dig med deras användning.
 8. Det är förbjudet att göra upp öppen eld i hamnen och båten.
 9. Det är förbjudet att mixtra med andras båtar och utrustning förutom för skydda dem
  eller din båt.
 10. Upprätthåll god ordning. Sopor får lämnas endast i kommunens avfallskärl. Sortera,
  spillolja, oljiga trasor, glas, ackun, batterier, metall, mm.. Man får absolut inte
  kasta något i vattnet.
 11. Tystnad råder enligt allmänna ordningsregler mellan 22.00-06.00.
 12. Hastighetsbegränsningen i hamnen är 6 km/h.
 13. Det är förbjudet att fiska från bryggorna.
 14. Det är förbjudet att cykla på bryggorna.
 15. Det finns kameraövervakning i hamnen.
 16. Båtarna skall förtöjas ordentligt och tillräckligt även för olika väderleksförhållanden.
 17. Båten måste vara försäkrad.
 18. Båten skall flyttas omedelbart från tanknings- och sugtömningsplatsen efter att
  åtgärden är avslutad.
 19. Vid sjösättning eller upptagning får båtarna inte lämnas på sjösättning-området
  så att de stör andras verksamhet.
 20. Förutom dessa regler gäller även kommunens regler för hamnen och hamnområdet.