20.02.2023

Andra teckningsronden i Ingå Marinas aktieemission har avslutats

Den andra teckningsronden avslutades 19.2 kl. 21.00. Teckningsronden var öppen för alla. Målsättningen för andra teckningsronden uppnåddes och båtplatsaktier har tecknats i jämn takt under hela teckningstiden. Med aktieemissionen finansierar Ingå Marina utvecklingen av båthamnen.

Den andra teckningsronden ordnades under båtmässan, 10.2-19.2, och bolagets representanter var på plats på mässan. Mässmontern hade gott om besökare och bolagets representanter konstaterar att det finns ett klart intresse bland båtägare för Ingå Marina som hemmahamn. Ingås läge nära huvudstadsregionen och den skyddade, moderna hamnen med fullt tjänsteutbud samt gratis parkeringsmöjligheter gör Ingå Marina attraktivt också för andra än lokala båtägare. Även båtplatsaktiernas prisnivå är fördelaktig i jämförelse med många andra närbelägna hamnar.

För att svara på den fortsatt stora efterfrågan bland båtägare planerar Ingå Marina att ordna en tredje teckningsrond under våren 2023 gällande ca 100 båtplatser i olika storleksklasser. Teckningsronden är öppen för alla.

Mer information om båtplatserna och priser: https://ingamarina.fi/batplatser/kop-batplats/