06.05.2022

N-bryggan är klar att användas

N-bryggan är klar att användas. På grund av kajkantens nya linje är M-bryggan 10m och N-bryggan 15m längre ut än tidigare så man skall köra nära M-bryggans ända för att inte hamna på grundt vatten. Vi kommer att lägga ut pålar var gränsen går men tills dess var aktsamma.