08.09.2023

Muddringarna börjar i Ingå Marina

Arbeten med utvidgningen av hamnområdet inleds inom kort. Första skedets muddringsarbeten har kommit i gång på det yttre hamnområdet.

Muddringsarbetet utförs i två skeden:

  • 11.9 skede I påbörjas på yttre området söder och väster om de nuvarande bryggorna.
  • 16.10 skede II påbörjas på inre området när de nuvarande bryggorna tagits bort. 

Muddringsarbetet utförs med hjälp av bogserbåt SAMI, mudderverk STOR-KLAS och pråmar (150 m³) OIVI och WILLE.

Innan muddringarna kan påbörjas på det inre hamnområdet rivs eller flyttas nuvarande bryggor och stolparna avlägsnas.

Även byggandet av nya landfästen för bryggorna inleds under hösten. Installationen av de nya bryggorna börjar genast när muddringsarbetet avslutats och de pågår så länge isläget tillåter.

Tillgång till båtplats under senhösten 2023

I samband med att muddringsarbetena tar vid och bryggorna rivs, kommer en del av båtplatserna att tas ur bruk. Båtägare som behöver båtplats efter 15.10 kan kontakta hamnkaptenen som anvisar en tillfällig plats vid jordpiren eller östra bryggorna.

Kontakta gärna hamnkaptenen om du tillfälligt kan låna ut din plats under oktober-december 2023. Mejla hamnkapten på info@ingamarina.fi