Båthamn

Ingå Marina är centralt belägen i Ingå kyrkby. Hamnen ligger på bägge sidor av Ingå å där den mynnar ut i Kyrkfjärden. Farledens djup är 2,4 meter.

Till sommarsäsongen 2024 utvidgas hamnen till att omfatta ca 830 båtplatser. På västra sidan förnyas samtliga bryggor och på den östra två bryggor. Hamnen skyddas nu av vågbrytare. 

Bolaget inledde en aktieemission 5 januari 2023 för att finansiera utvecklingen av småbåtshamnen. Dryga 500 båtplatser är aktieplatser, medan cirka 300 båtplatser ägs av kommunen. Kommunens båtplatser hyrs ut för ett år i gången. Mellan 55 och 80 båtplatser är reserverade för gästhamnsverksamhet.

Intill hamnen finns bl.a. buss- och taxistation, hälsocentral, apotek, bankautomater, butiker inklusive livsmedelsaffär, restauranger, kaféer, frisörsalonger och bibliotek samt Muminlekparken. Serviceutbudet kompletteras av Strand, Finlands största köpcenter i trä, med kläd-, båttillbehörs- och inredningsbutik, Alko, restaurang, kafé, galleri och konditionssal. Vid Ingå å ligger restaurangerna Sea We och Café Wilhelmsdal.

I närheten av hamnen finns långtidsparkeringsplatser. Den nya sjösättningsrampen finns på västra sidan av Ingå å i ändan av Fjärdvägen.

I hamnen finns sugtömning för septitank, bränslestation, eluttag, vattenposter, avfallskärl, toalett- och duschutrymmen, hyresbastusamt tvättstuga. På hamnområdet verkar ett flertal företag som erbjuder mångsidig service och utrustning för båtar. Vinterförvaringen av båtar sköts av kommunen och ett tiotal båtserviceföretag. Uthyrning av båtplatser sköts av Ab Ingå Båthamnar – Inkoon Venesatamat Oy.

I hamnen fungerar två båtklubbar, Ingå Båtklubb, www.ibk-ivk.org, och Barösunds Segelklubb, www.bsk.fi.

Bekanta dig med Ingå på kommunens webbsida www.inga.fi