Båthamn

Ingå Marina är centralt belägen i Ingå kyrkby. Hamnen ligger på bägge sidor av Ingå å där den mynnar ut i Kyrkfjärden. Farledens djup är 2,4 meter. 

Hamnens utbyggad färdigställs till sommarsäsongen 2024 och antalet båtplatser ökar till ca 830. På västra sidan förnyas samtliga bryggor och på den östra två bryggor. Hamnen skyddas nu av vågbrytare. 

Bolaget har finansierat utvecklingen av småbåtshamnen genom en aktieemission, som avslutades 30 april 2024. Dryga 500 båtplatser är aktieplatser, medan cirka 300 båtplatser ägs av kommunen. Kommunens båtplatser hyrs ut för ett år i gången. 80 båtplatser är reserverade för gästhamnsverksamhet. 

Intill hamnen finns bl.a. buss- och taxistation, hälsocentral, apotek, bankautomater, butiker inklusive livsmedelsaffär, restauranger, kaféer, frisörsalonger och bibliotek samt Muminlekparken. Serviceutbudet kompletteras av Strand, Finlands största köpcenter byggt i trä, med kläd-, båttillbehörs- och inredningsbutiker, Alko, restaurang, kafé, galleri och konditionssal. Vid Ingå å ligger restaurangerna Sea We och Café Wilhelmsdal. 

I närheten av hamnen finns långtidsparkeringsplatser. Den nya sjösättningsrampen finns på västra sidan av Ingå å, i ändan av Fjärdvägen. 

I hamnen finns sugtömning för septiktank, bränslestation, eluttag, vattenposter, avfallskärl, toalett- och duschutrymmen, hyresbastu samt tvättstuga. På hamnområdet verkar ett flertal företag som erbjuder mångsidig service och utrustning för båtar. Vinterförvaringen av båtar sköts av kommunen och ett tiotal båtserviceföretag. Uthyrning av båtplatser sköts av Ab Ingå Båthamnar – Inkoon Venesatamat Oy. 

I hamnen verkar två båtklubbar, Ingå Båtklubb, www.ibk-ivk.org, och Barösunds Segelklubb, www.bsk.fi

Bekanta dig med Ingå på kommunens webbsida www.inga.fi