Båthamn

Hamnen är centralt belägen på bägge sidor av Ingå å där ån mynnar ut i Kyrkfjärden. Hamnen har totalt c. 610 båtplatser, av vilka 33 är reserverade för gästbåtar. Djupet på farleden in till hamnen muddrades till 2,4m vintern 2021-2022. Bolaget planerar en aktie-emission och att med den utvidga hamnens båtplatser till 826 platser till sommaren 2024. Den nya sjösättningsrampen finns på västra sidan av ån i ändan av Fjärdvägen. Gästhamnsverksamheten sköts av en ny företagare, tel. +358 400519590. Vinterförvaringen av båtar sköts av kommunen. Uthyrning av båtplatser sköts för övrigt av Ab Ingå båthamnar – Inkoon venesatamat Oy.

I gästhamnen finns sugtömning för septitank, bränslestation, eluttag, vattenposter, avfallskärl, toalett- och duschutrymmen samt tvättmaskin. På hamnområdet verkar ett flertal företag som erbjuder mångsidig service och utrustning för båtar.

I hamnen fungerar 2 st båtklubbar, Ingå Båtklubb, www.ibk-ivk.org, och Barösunds Segelklubb, www.bsk.fi.

Intill hamnen finns bl.a. buss- och taxistation, hälsocentral, apotek, bankautomat, butiker inklusive livsmedelsaffär, restauranger, kaféer, frisörsalonger och det nya biblioteket i kommungården. Serviceutbudet kompletteras av Finlands största i trä byggda köpcenter, Strand, med kläd-, båttillbehörs- och inredningsbutik, Alko, restaurang, kafé, galleri och konditionssal.

Mera information om Ingå finns på Ingå kommuns hemsida www.inga.fi