15.09.2023

Muddringsarbetena påverkar båttrafiken i småbåtshamnen

Muddringsarbetets första skede inleddes må 11.9 på det yttre hamnområdet utanför Ingå Marina. Arbetet påverkar båttrafiken i området.

Det område som muddras i första skedet ligger väster om farleden och söder om de nuvarande bryggorna. De röda käppar som märker ut muddringsområdets norra kant kommer att avlägsnas i takt med att muddringen framskrider. Båtfarare ombeds följa akterbojlinjen när de rör sig i närheten av muddringsområdet och köra iland mellan muddringsverket och bojarna.

Det är viktigt att alla båtförare iakttar försiktighet när de kör i området och beaktar muddringsverket. Hastighetsbegränsningen i hamnen är ca 6 km/timmen, dvs 3 knop.

Nattetid har muddringsutrustningen ankarljusen på, för att bättre vara synliga för båtfarare i området.

Muddringsarbetet utförs i två skeden:

  • 11.9 skede I påbörjades på yttre området söder och väster om de nuvarande bryggorna.
  • 16.10 skede II påbörjas på inre området när de nuvarande bryggorna tagits bort.

Följ gärna vår facebook-sida där vi bland annat informerar om muddringsarbetets framskridande. https://www.facebook.com/ingamarina.fi