03.10.2023

Båtplatserna bör vara tomma senast sö 15.10

Muddringarna av de yttre områdena utanför Ingå Marina framskrider enligt planerna. Måndagen 16.10 inleds andra skedet på det inre hamnområdet väster om Ingå å.

För att muddringarna på inre hamnområdet ska komma igång avlägsnas nuvarande bryggor och pålar. Samtidigt tas även kättingar och vikter bort. Bryggplatserna på västra sidan ska tömmas på båtar senast sö 15.10. Muddringen av det inre området kommer att starta inom oktober.

Låna gärna ut din båtplats under senhösten

Båtplatsägare som kan låna ut sin båtplats på östra sidan och vid jordpiren från och med 16.10 till slutet av året ombes kontakta hamnchefen info@ingamarina.fi