Utveckling av hamnen

Ab Ingå Båthamnar – Inkoon Venesatamat Oy utvecklar hamnområdet och bygger ut hamnen till 826 båtplatser inför sommarsäsongen 2024.

Utbyggnaden av hamnen görs stegvis.

Vintern 2021–2022

Djupet på farleden in till hamnen muddrades till 2,4 meter under vintern 2021–2022.

Hösten 2023

Muddringen inleds 1 september på de yttre områden, där det inte finns bryggor.

Följande skede påbörjas med att de nuvarande bryggorna avlägsnas med start 16 oktober, varefter muddringsarbetena på området slutförs inom november.

Pontonbryggorna levereras till Fiskehamnen under hösten 2023, varifrån de flottas till kyrkbyns hamnområde. Förankringen av bryggorna pågår så länge isläget tillåter.

Mammut- och båtbommar, kättingar och ankarvikter levereras till ett ingärdat och bevakat område på parkeringsplatsen på hamnens västra sida.

Våren 2024

Installationsarbetet fortsätter genast när isläget tillåter våren 2024.

En 100 meter lång och 3,5 meter bred vågdämparbrygga som skyddar bryggorna på västra sidan installeras.

Sommaren 2024

De nya bryggorna tas i bruk cirka sex veckor efter islossning. Båtägarna kan angöra sina bryggplatser i början av juni.

Är du intresserad av Ingå Marina? På västra sidan av Ingå å finns nya båtplatser till försäljning. Bekanta dig med platserna och köp dig en här.