Gästhamnen

Ingå Marina gästhamn omfattar 35 båtplatser. Största delen av gästplatserna är belägna vid inloppet till Ingå å, medan några ligger vid restaurangkajen. Gästplatserna omfattar både akterförtöjning vid pålar, långsidesplatser och bomplatser. Gästplatserna är märkta med skyltar.  

Hamnkontoret är beläget i den röda byggnaden. Gästhamnen erbjuder t.ex. dusch, WC och tvättstuga.  

För mer information, gå till gästhamnens webbsida.  

Ingå gästham