Gästhamnen

Ingå Marina gästhamn omfattar 80 båtplatser. Gästplatserna är belägna vid inloppet till Ingå å och vid jordpiren. Gästplatserna omfattar både akterförtöjning vid pålar, långsidesplatser och bomplatser. Gästplatserna är märkta med skyltar.  

Hamnkontoret är beläget i den röda byggnaden. Gästhamnen erbjuder t.ex. dusch, WC och tvättstuga.  

För mer information, gå till gästhamnens webbsida.  

Ingå gästham