27.06.2024

Utvidgningsprojektet av småbåtshamnen är på slutrakan

Arbetet med att färdigställa bryggorna och koppla el och vatten börjar bli klart. Redan nu har de flesta bryggorna både el och vatten. De sista bryggorna kopplas i slutet av den här veckan och torde stå klara fredag kväll

Den flytande vågdämparen ska ännu få belysning, och detta sker vid ett lite senare tillfälle.