06.11.2023

Nya Ingå Marina tar form

Ingå Marinas nya hamn börjar ta form. De gamla bryggorna har avlägsnats på den västra sidan av Ingå å. Arbetet har skötts av de lokala företagen J-E Holmberg och Jespars.

Muddringarna fortgår på den västra sidan i 2-3 veckor och uppskattas avslutas under senare delen november. Efter det inleder Marinetek och Suomen Vesityö installationerna av de nya bryggorna.

Vågbrytarna är på plats

På Ingå ås västra sidan har den långa vågbrytaren installerats, som skyddar hamnen för syd- och sydvästvindar. Den dämpar även sjögången vid inloppet till hamnen samtidigt som de skyddar bryggorna och rutten fram till den nya rampen. Rampen är 9 meter bred och lämpar sig för hantering av större båtar.

På den östra sidan av Ingå å pågår ännu slutarbetena för att färdigställa vågbrytaren vid köpcentret Strand. Vågbrytaren ger ett mycket gott skydd mot vågor och vind. På östra sidan kommer även några av bryggorna att ersättas med nya.