15.05.2024

F- och G bryggorna kan tas i bruk på torsdag morgon

Snart är ytterligare två bryggor färdiga. På torsdag morgon (16 maj) kan F- och G-bryggorna tas i bruk. Några enstaka båtplatser vid F- och G-bryggorna kan ännu sakna bom.  I så fall är det bara att kontakt hamnkaptenen, så ordnar han en annan tillfällig plats. 

Båtplatserna är numrerade med tusch på angöringsbalken och ersätts av nummerplåtar senare. El och vatten är inte ännu kopplade, men det är på gång senare under våren.