Köp båtplats

Ingå Marina kommer att genomföra en aktieemission i början av 2023 riktade till personer och företag som är intresserade av att köpa båtplats(er) i båthamnen i Ingå kyrkby. Aktieemissionen genomförs för att finansiera utbyggnaden av båthamnen.

När kan jag köpa båtplats?

Båtplatserna kommer till försäljning i två omgångar. Den första emissionsronden riktar sig till nuvarande kunder som hyr båtplats i Ingå Marina, personer bosatta i Ingå och företag registrerade i Ingå. Andra emissionsronden är öppen för alla.

Aktieemissionsrond 1: 5.1-26.1.2023 (riktad till Ingå)

Aktieemissionsrond 2: 10.2-19.2.2023 (öppen för alla)

Vem får köpa båtplatser i första emissionsronden?

 • Personer som för närvarande hyr en båtplats i Ingå Marina
 • Personer, vars hemkommun är Ingå
 • Personer som äger en fastighet i Ingå eller aktier i ett bolag, vars aktie (bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag) berättigar till att besitta en i Ingå kommun belägen byggnad eller en del därav
 • Sammanslutningar, vars registrerade hemort är Ingå.

Vem får köpa båtplatser i andra emissionsronden?

Andra emissionsronden är öppen för alla som vill köpa båtplats i Ingå Marina.

Var köper jag båtplats?

Båtplatserna köps via ett digitalt system https://osakeannit.fi/osakeanti/ingamarina/sv. Aktieemissionssystemet öppnas samma dag som nyemissionen inleds.

Rond 1: 5.1.2023 kl. 09.00. Systemet stängs 26.1.2023 kl. 21.00.

Rond 2: 10.2.2023 kl. 09.00. Systemet stängs 19.2.2023 kl. 21.00.

Hur köper jag båtplats?

När du köper båtplats blir du samtidigt aktieägare i Ingå Båthamnar Ab. Båtplatsen köps digitalt. För att köpa båtplats går du in på https://osakeannit.fi/osakeanti/ingamarina/sv.

 1. Klicka i bryggbilden på den båtplats du vill köpa.  
 2. Fyll i de uppgifter som systemet kräver enligt instruktionerna.  
 3. Skicka in teckningsförbindelsen (tryck på knappen). 
 4. Du förflyttas till Tack-sidan med information om faktureringen och en bekräftelse samt faktura har skickats till din epost. 
 5. Båtplatsen är nu reserverad åt dig.  
 6. Fakturan genereras automatiskt och den skickas till den epostadress som du uppgett. 

Om du inte flyttas till Tack-sidan efter att du gjort teckningsförbindelsen, så har någon annan redan reserverat båtplatsen. Välj då en ny båtplats i kartan, fyll i blanketten och skicka in din teckningsförbindelse.

I teckningsinstruktionerna hittar du mer information om hur du gör för att köpa båtplats, dvs teckna båtplatsaktier. Bekanta dig med teckningsinstruktionerna här.

Vilka uppgifter efterfrågas i aktieemissionssystemet när jag köper båtplats?

För att köpa båtplats ska du i blanketten fylla i följande obligatoriska uppgifter: namn (ditt eller företagets), personnummer/FO-nummer, adress, telefonnummer, e-postadress och kontonummer. Ingå Marinas kundnummer är inte en obligatorisk uppgift.  

När ska jag betala båtplatsen?

Båtplatsen faktureras per epost. Du erbjuds två betalningsalternativ:

 1. Du betalar i en rat.
  100 % av båtplatsens pris betalas när du reserverar båtplatsen.
 2. Du betalar i två rater.
  20 % av båtplatsens pris betalas som reservationsavgift när du reserverar båtplatsen och 80 % i medlet av augusti 2023 när rat 2 förfaller.

Observera att ifall du av någon anledning inte betalar rat 2 senast på förfallodagen, kommer båtplatsen till försäljning på nytt. Rat 1 återbetalas inte.

Fakturan genereras automatiskt när du väljer båtplats i det digitala systemet och skickas till den epostadress som du har angett.

När båda raterna har betalats registreras båtplatsägaren som aktieägare i Ingå Båthamnar Ab.

Det årliga vederlaget för båtplatsen faktureras separat. Det årliga vederlaget uppskattas vara ca 7 €/m2.

Hur många båtplatser kan jag köpa?

Samma person kan köpa max. 5 båtplatser. Aktieemissionsronderna i januari och februari 2023 omfattar ca 470 båtplatser.

Information om Ingå Båthamnar Ab

Information om Ingå Båthamnar Ab finns på Ingå Marinas webbplats och i bolagsordningen. Bolagsordningen i emissionsmaterialet omfattar alla båtplatser, både de existerande och de nya båtplatser som färdigställs sommaren 2024. Bolagsordningen är fastställd av bolagsstämman men den registreras hos Patent- och registerstyrelsen först då emissionen är slutförd och aktierna betalda till bolaget. Den fastställda, men ännu inte registrerade bolagsordningen kan du bekanta dig med här.

Båtplatsernas preliminär priser 

Båtbommar
BreddLängdm2Riktgivande prisAntal platser
2,05,010,0290031
2,256,013,5391525
2,56,015,0435098
2,757,019,25558380
2,97,020,3588712
3,08,024,06960112
3,59,031,5913517
Totalt 375
Mammutbommar
BreddLängdm2Riktgivande prisAntal platser
3,28,025,6883237
3,58,028,0966061
4,010,040,01380028
4,512,054,01863015
Totalt 141

Platser med mammutbommar har 1 mammutbom/båtplats

Sidoförtöjning
BreddLängdm2Riktgivande prisAntal platser
4,515,067,5246382
5,018,090,0328504
Totalt 6

Båtplatsernas numrering och deras mått (PDF)

Bryggkarta

Bekanta dig med båtplatserna. I kartan kan du zooma in olika bryggområden och se information för varje båtplats.