Köp båtplats

Ingå Marina genomför en aktieemission riktad till personer och företag som är intresserade av att köpa båtplats(er) i båthamnen i Ingå kyrkby. Emissionen pågår till 30.4.2024. Aktieemissionen genomförs för att finansiera utbyggnaden av båthamnen.

När kan jag köpa båtplats?

Båtplatserna kommer till försäljning 15.3.2023. Emissionsronden är öppen för alla.

Aktieteckningen pågår 15.3.2023-30.4.2024.

Var köper jag båtplats?

Båtplatserna köps via ett digitalt system https://osakeannit.fi/osakeanti/ingamarina/sv. Aktieemissionssystemet öppnas samma dag som nyemissionen inleds.

Den digitala aktieteckningen öppnar 15.3.2023 kl. 09.00. Systemet stängs 30.4.2024 kl. 21.00.

Hur köper jag båtplats?

När du köper båtplats blir du samtidigt aktieägare i Ingå Båthamnar Ab. Båtplatsen köps digitalt. För att köpa båtplats går du in på https://osakeannit.fi/osakeanti/ingamarina/sv.

 1. Klicka i bryggbilden på den båtplats du vill köpa. Lediga båtplatser är märkta med en grön punkt i kartan. 
 2. Följ instruktionerna och fyll i de uppgifter som systemet kräver
 3. Skicka in teckningsförbindelsen (tryck på knappen). 
 4. Du förflyttas till Tack-sidan med information om faktureringen och en bekräftelse att båtplatsaktien tecknats. Fakturan (1 eller 2 rater) har skickats till din epost. 
 5. Båtplatsen är nu reserverad åt dig.  
 6. Fakturan genereras automatiskt och den skickas till den epostadress som du uppgett. 

Om du inte flyttas till Tack-sidan efter att du gjort teckningsförbindelsen, så har någon annan redan reserverat båtplatsen. Välj då en ny båtplats i kartan, fyll i blanketten och skicka in din teckningsförbindelse.

I teckningsinstruktionerna hittar du mer information om hur du gör för att köpa båtplats, dvs teckna båtplatsaktier. Bekanta dig med teckningsinstruktionerna här.

Vilka uppgifter efterfrågas i aktieemissionssystemet när jag köper båtplats?

För att köpa båtplats ska du i blanketten fylla i följande obligatoriska uppgifter: namn (ditt eller företagets), personnummer/FO-nummer, adress, telefonnummer, e-postadress och kontonummer. Ingå Marinas kundnummer är inte en obligatorisk uppgift.  

När ska jag betala båtplatsen?

Båtplatsen faktureras per epost. Beroende på om du tecknar båtplatsaktie före eller efter 15.8.2023 varierar betalningsalternativen:

Båtplatsaktien tecknas senast 14.8.2023

Betalningsalternativ:

 1. Du betalar i en rat.
  100 % av båtplatsens pris betalas när du reserverar båtplatsen.
 2. Du betalar i två rater.
  20 % av båtplatsens pris betalas som reservationsavgift när du reserverar båtplatsen och 80 % 15 augusti 2023 när rat 2 förfaller.

Betalning av rat 2

Fakturor för rat 1 och 2 skickades till den epostadress som du uppgav vid tecknandet av båtplatsaktien. Om du inte hittar fakturan för rat 2 i din epost, kontakta info@osakeannit.fi De skickar dig en ny faktura per epost. (Kolla även skräpposten.)

Observera att ifall du av någon anledning inte betalar rat 2 senast på förfallodagen, kommer båtplatsen till försäljning på nytt. Rat 1 återbetalas inte.

Båtplatsaktien tecknas 15.8.2023 eller senare

Betalningsalternativ:

 1. Du betalar i en rat.
  100 % av båtplatsens pris betalas genast.

Fakturering

Fakturan genereras automatiskt när du väljer båtplats i det digitala systemet och skickas till den epostadress som du har angett.

När båda raterna har betalats registreras båtplatsägaren som aktieägare i Ingå Båthamnar Ab.

Det årliga vederlaget för båtplatsen faktureras separat. Det årliga vederlaget uppskattas vara ca 7 €/m2.

Hur många båtplatser kan jag köpa?

Samma person kan köpa max. 5 båtplatser. Aktieemissionen 15.3.2023-30.4.2024 omfattar 120 båtplatser.

Information om Ingå Båthamnar Ab

Information om Ingå Båthamnar Ab finns på Ingå Marinas webbplats och i bolagsordningen. Bolagsordningen i emissionsmaterialet omfattar alla båtplatser, både de existerande och de nya båtplatser som färdigställs sommaren 2024. Bolagsordningen är fastställd av bolagsstämman men den registreras hos Patent- och registerstyrelsen först då emissionen är slutförd och aktierna betalda till bolaget. Den fastställda, men ännu inte registrerade bolagsordningen kan du bekanta dig med här.

Båtplatsernas storlek och priser

Båtbommar
Bredd (m)Längdm2PrisAntal lediga platser
2,05,010,0
3,08,024,0696042
Totalt 42
Mammutbommar
Bredd (m)Längdm2PrisAntal lediga platser
3,28,025,6883216
3,58,028,0966029
4,010,040,0
4,512,054,0186306
Totalt 51

Platser med mammutbommar har 1 mammutbom/båtplats

Båtplatsernas numrering och deras mått (PDF)

Bryggkarta

Bekanta dig med båtplatserna*. I kartan kan du zooma in olika bryggområden och se information för varje båtplats. 

* Situationen 30.6.2023.