18.04.2023

Vårarbetena i hamnen är i gång

Ett säkert tecken på att sommaren kommer är att vårarbetena påbörjats i Ingå Marina.

Som bäst utförs pålningsarbetet som beräknas vara klart till 21 april. Arbetet kräver precision eftersom varje påle har sitt exakta läge som är beroende på de olika båtplatsernas bredd och längd. Också höjden över vattenytan är viktig.

Muddring för vågdämpare på den östra sidan

Genast när pålningsarbetet är gjort fortsätter muddringsarbetet för en vågbrytare utanför bryggorna på den östra sidan. Vågdämparbryggorna kräver ett djup på 1,5 meter.

Vågdämparna kommer att bestå av tunga pontonbryggor, som flyttas från den västra sidan. Flytten genomförs efter den 15 oktober när de nuvarande bryggorna på den västra sidan lösgörs för att bereda plats för muddringsarbetet och installationen av nya bryggor.