27.01.2023

Ingå Marinas aktieemission genomfördes enligt planerna

Ingå Marinas aktieemissions första teckningsrond 5.1-26.1 genomfördes enligt planerna. Den första teckningsronden riktades till båthamnens nuvarande kunder, Ingåbor och företag i Ingå. Ingå Marina finansierar utbyggnaden av båthamnen med aktieemissionen.

Den andra teckningsronden, som är öppen för alla, pågår under Vene23Båt-mässan. Emissionen inleds 10.2 kl. 09.00 och avslutas 19.2 kl. 21.00. Aktieteckningen görs digitalt.

De som är intresserade av en båtplats i Ingå Marina, kan träffa bolagets representanter på båtmässan i Ingå kommuns monter 7F105. Det är även möjligt att köpa båtplats i montern.

Mer information om båtplatserna: https://ingamarina.fi/batplatser/kop-batplats/