29.04.2024

Alla betongpontonbryggor är bogserade till småbåtshamnen

Arbetet med att installera de nya bryggorna går undan.  

I söndags var alla bryggor på den västra sidan av Ingå å förankrade på sina platser. Den östra sidans bryggor M och N ligger i hamnbassängen vid kajen. 

Efter 1 maj börjar bommarna installeras. Vi informerar om framskridandet av arbetet om ca en vecka.