08.02.2023

328 båtplatsaktier tecknades i Ingå Marinas aktieemission

Ingå Marinas aktieemission var framgångsrik. I den första teckningsronden 5.1-26.1 tecknades 328 nya aktier. Den första emissionsronden var riktad till Ingå Marinas nuvarande kunder samt till personer och företag i Ingå.

Ingå Marinas styrelse:

”Aktieemissionen har lyckats över förväntan. Redan i den första teckningsronden överträffade vi målsättningarna vi satt för hela aktieemissionen och det goda resultatet säkrar att förnyandet och utbyggnaden av hamnen kan genomföras planenligt. Det finns helt klart efterfrågan på båtplats i en modern, välutrustad hamn. Vi är övertygade om att det stora intresset bland båtägare har påverkats av att hamnen har moderna bryggor, ett täckande serviceutbud och utmärkt läge nära huvudstadsregionen”.

Den andra teckningsronden inleds 10.2 kl. 9.00 och avslutas 19.2 kl. 21.00. Den är öppen för alla. Aktieemissionen görs digitalt.

Med aktieemissionen finansierar Ingå Marina utvecklingen av båthamnen. Fördelningen av båtplatsernas storlek gjordes på basen av en målgruppsundersökning hösten 2022. I följande teckningsrond finns det ännu bra med olika storleks båtplatser kvar.

Mer information om båtplatserna: https://ingamarina.fi/batplatser/kop-batplats/