29.05.2023

Utvidgningen av Ingå Marina går in i ny fas

Planeringen av muddring och leverans samt installation av de nya bryggorna pågår. Även planeringen av dragningarna för nya el- och vattenlinjer till bryggorna har inletts. Efter att bryggorna avlägsnats i höst tar byggarbetet på hamnområdet vid. Muddringen av området väster om Ingå å inleds 1 september. Om eventuella trafikbegränsningar meddelas senare.

Utvidgningen av båthamnen finansieras genom försäljning av nya båtplatser och omvandling av tidigare hyresbåtplatser till aktieplatser. För tillfället pågår den tredje emissionsronden och ännu finns det lediga båtplatser med båt- eller mammutbom. Emissionen fortgår som planerat till den 30 april 2024 eller så länge det finns lediga båtplatser till salu.

Ingås läge mitt emellan Helsingfors och Hangö gör båthamnen till en attraktivt alternativ för båtägare i huvudstadsregionen. Båtägare som funderar på köp av båtplats är välkomna att besöka Ingå och Ingå Marina. Det är möjligt att bekanta sig med hamnplanerna på plats och skapa sig en uppfattning om det heltäckande serviceutbudet omfattande bland annat båtservice, vinterförvaring och gästhamn samt mataffärer, lekplats och restauranger.

Även arbetet med att anlägga en ny parkering för båthamnens användare är klart. Den nya parkeringen togs i bruk 22 maj. Parkeringen är avgiftsfri.

Suomen Vesityö Oy sköter muddringen av hamnen. Marinetek Finland ansvarar för tillverkning och installation av de nya bryggorna.

Mer information om båtplatserna och aktieemissionen: https://ingamarina.fi/batplatser/kop-batplats/