10.05.2024

Bryggorna B, C, D och E kan tas i bruk på fredag

Nu börjar bryggprojektet vara i sådant skede att en del av bryggorna på västra sidan av Ingå å snart kan tas i bruk. Installationen av båtbommar och gångbommar på bryggorna B, C , D och E kommer att vara klar på fredagen 10.5. Det betyder att båtplatserna är klara för att tas i bruk idag. Båtplatserna är numrerade med tusch på balken vid angöringsringen. Nummerplattorna skruvas fast senare i vår. Även el och vatten installeras och kopplas lite senare i vår.