09.02.2023

Ingå Marina har slutit intentionsavtal med Marinetek och Suomen Vesityö

Ab Ingå Båthamnar – Inkoon Venesatamat Oy har slutit intentionsavtal med Marinetek och Suomen Vesityö angående utbyggnaden av den nya båthamnen i Ingå kyrkby. Marinetek ansvarar för planering, tillverkning och installation av bryggorna. Suomen Vesityö sköter muddringen av hamnen.

Ingå Marina växer från 560 till 826 båtplatser. Hamnen kommer att få sidoförtöjnings-, gångbom- och bomplatser. Bryggorna utrustas med el- och vattenförsörjning, belysning samt övervakningssystem.

Utvecklingen av hamnen inleddes redan år 2021 när farleden till hamnen muddrades till 2,4 meters djup. De gamla bryggorna rivs hösten 2023. Utbyggnaden av hamnen startar våren 2023 med muddring av hamnområdet. De nya bryggorna installeras efter islossningen våren 2024 och tas i bruk till sommarsäsongen 2024.

Marinetek, grundat i Finland, planerar och tillverkar bryggor och flytande hamnlösningar för den finska och den internationella marknaden. Företagets specialkunnande är att bygga hamnar tillverkade av betong.

Suomen Vesityö är ett av de ledande företagen inom vattenbyggnation. De erbjuder sina kunder både muddrings- och landförflyttningstjänster samt brygginstallation.

Mer information om våra samarbetspartner:

https://marinetek.net/se/
https://www.suomenvesityo.fi/