Säkerhetsföreskrifter

 • Livräddningsringar, räddningsstegar och brandsläckare finns på bryggorna
 • När du upptäcker fara, larma först, och vidtag därefter räddningsåtgärder 
 • Ring Räddningschefen 029 151 2112 vid sjukdomsfall, om du upptäckt oljeläckage eller vid brand, eller annan fara. Hen styr alarmet till rätt telefonnummer eller vidtar behövliga åtgärder 
 • Meddela även Hamnkaptenen vars nummer är 044 033 0141 
 • Båtarna skall angöras vid bryggorna och bommarna samt vid pålarna 
 • Båtar för förtöjas i två eller flera rader enbart med hamnkaptenens tillstånd 
 • Båtar får inte ankra i hamnen
 • På bryggorna får inte lämnas angörings- eller andra trossar, elsladdar, slangar eller lösa föremål 
 • Hamnen kan tömmas enbart på initiativ av räddningsmyndighet. Hamnen har en räddningsplan. 
 • I hamnen ligger Ingå sjöräddnings fartyg Thure Gallen (Trossi) 
 • Ingå hälsocentrals nummer är +358 9 4763 6410, adress Strandvägen 6 (Ingå centrum). Öppet mån-fre 8.00 – 16.00, stängt lör och sön

Här kan du ladda ner säkerhetsföreskrifterna.