06.02.2023

Ingå Marinas andra teckningsrond inleds 10.2

Andra teckningsronden i Ingå Marinas aktieemission inleds 10.2 kl. 9.00. Teckningstiden är 10.2-19.2.2023 till klockan 21.00. Emissionen genomförs digitalt på webbadressen osakeannit.fi/ingamarina/sv. Den andra teckningsronden är öppen för alla.

Genom aktieemissionen finansierar Ingå Marina utbyggnaden och utvecklingen av båthamnen i Ingå kyrkby.

Hamnen har sammanlagt 826 båtplatser, varav aktierna för 476 nya båtplatser ingår i aktieemissionen. I den andra teckningsronden erbjuds ca 150 nya båtplatsaktier. Båtplatserna lämpar sig även för större båtar och är 3, 3,2, 3,5, 4 och 4,5 meter breda och ligger vid de nya bryggorna på västra sidan av inloppet till Ingå å.

Ingå Marina med på båtmässan

Ingå Marina kommer tillsammans med Ingå kommun att delta i båtmässan 10.2-19.2. Intresserade har möjlighet få ytterligare information om båthamnen och råd om båtplatsköpet. Det är möjligt att teckna båtplatsaktier även på mässan i monter 7F105 / Ingå kommun under mässans öppethållningstider.

Mer information om båtplatserna och aktieemissionen hittar du på webbsajten. Bekanta dig med informationen om båtplatserna och aktieemissionen: https://ingamarina.fi/batplatser/kop-batplats/