13.06.2024

Ingå Marina är nu en Sälle-hamn

Ingå Marina, inklusive gästhamnen, är nu en Sälle-hamn. Arbetet med att uppnå Sälle-programmets miljö- och säkerhetskraven har pågått hela våren och arbetet gällande renhållningsplanen har skett i nära samarbete med kommunen. Auditeringen genomfördes den 6 juni 2024.  

Inom ramen för Sälle-hamnprogrammet har också en räddningsplan gjorts. I den ingår bland annat nya säkerhetsföreskrifter för alarmerande situationer. Både ordningsregler och säkerhetsföreskrifter finns på de förnyade infotavlorna.  

Sälle-hamnprogrammet har varit ett bra stöd i arbetet med att utveckla hamnen. Hamnen och bryggorna uppfyller kraven med marginal, och centrumområdets närhet till hamnen är ett plus i och med det stora utbudet på tjänster relaterade till båtliv.  

Sälleprogrammet ger även i fortsättningen möjligheter och stöd för vidareutveckling av hamnen och hamntjänsterna. Programmet har varit ett stöd i att systematisera uppföljningen av hur hamnen och dess tjänster fungerar.