01.11.2022

Hamnen utvidgas till sommaren 2024

Till säsongen 2024 utvidgas hamnen till 826 platser, från nuvarande 560. Utvidgningen sker främst på den västra sidan där bryggorna helt förnyas.  

Området muddras hösten 2023. Arbetet påbörjas längre ut i september. I och med att muddringsarbetet framskrider tages de nuvarande bryggorna bort från och med början av oktober. De nya bryggorna installeras till sommaren 2024.   

Området utanför den östra hamndelen muddras på senhösten 2023 för att säkra tillräckligt djup för vågbrytarbryggor.