24.01.2024

Ingå Marina deltar i båtmässan 9-18 februari

Årets båtmässa Vene 24 Båt går traditionsenligt av stapeln i mitten av februari. Ingå Marina deltar i år igen och finns i mässmonter 7h101 tillsammans med Ingå kommun.

Ingå Marinas team finns på plats under hela mässan 9-18 februari. I montern presenteras såväl båthamnens utveckling och de nya båtplatserna som kommunens tjänster och tomter. Båthamnen i Ingå förnyas fullständigt till säsongen 2024.

Hamnen har muddrats och majoriteten av bryggorna förnyas. Därtill har bolaget låtit anlägga vågdämpare utanför såväl den västra som den östra hamnen för att erbjuda möjligast skyddade förhållanden. Hamnens utvidgning finansieras genom försäljning av båtplatsaktier.

Resterande båtplatser finns till försäljning fram till 30 april

Aktieemissionen pågår till 30 april. I mässmontern kan intresserade bekanta sig med båtplatserna, hamntjänsterna och även köpa båtplats. Båtplatsaktierna tecknas digitalt.

Majoriteten av båtplatserna är sålda, men ännu finns det cirka 70 platser kvar till försäljning. De resterande platserna finns vid bryggorna E, F och G på västra sidan av inloppet till Ingå å. På ingamarina.fi/batplatser/kop-batplats/ finns mer information om båtplatserna.

Besök oss i mässmonter 7h101! Vi berättar gärna mer om Ingå Marina.

Om du har frågor går det bra att höra av sig till hamnkapten per epost: info@ingamarina.fi