02.08.2023

Följande fas av hamnutvidgningen tar fart och muddringarna inleds

Utvidgningen av hamnområdet går in i nästa fas under hösten. Tillverkningen av de nya bryggorna går enligt tidtabell och leveranserna inleds snart. Rivningen av de nuvarande bryggorna inleds måndag 16.10 och det betyder att båtplatserna ska vara tomma senast söndag 15.10.

Marinetek Finland har inlett tillverkningen av bryggelementen och snart kan leveranserna börja. Bryggorna transporteras vattenvägen till Ingås småbåtshamn. Leveranserna sker i omgångar och bryggorna börjar installeras när muddringen är klar.

Muddringsarbetet utförs i två skeden:

  • 1.9. Skede I påbörjas på området söder och väster om de nuvarande bryggorna.
  • 16.10. Skede II påbörjas när de nuvarande bryggorna tas bort.

Innan muddringarna kan påbörjas rivs eller flyttas nuvarande bryggor och stolparna avlägsnas. Byggandet av nya landfästen för bryggorna inleds under hösten 2023. Installationen av de nya bryggorna börjar genast när muddringsarbetet avslutats. Installationen pågår så länge isläget tillåter.

Tillfälliga båtplatser under senhösten 2023

Båtägare som behöver båtplats efter 15.10 kan kontakta hamnkaptenen som anvisar en tillfällig plats vid jordpiren eller östra bryggorna. Kontakta gärna hamnkaptenen om du tillfälligt kan låna ut din plats under oktober-december 2023. Mejla hamnkapten på info@ingamarina.fi