15.06.2023

Muddring och brygginstallationer börjar i höst

Utvidgningen av hamnområdet tar fart under hösten 2023 när muddringarna och arbetet med el- och vattenledningsdragningarna börjar. Muddringarna i hamnområdet inleds första september. Innan muddringarna kan påbörjas rivs eller flyttas nuvarande bryggor och stolparna avlägsnas.

Muddringsarbetet utförs i två skeden hösten 2023:

  • 1.9. Skede I påbörjas på området söder och väster om de nuvarande bryggorna. (se i kartan)
  • 16.10. Skede II påbörjas när de nuvarande bryggorna tas bort. (se i kartan.) Flytbryggorna blir bland annat till vågbrytare utanför Strand. Fasta bryggorna rivs.

Rivningen av bryggorna inleds må 16.10.2023 och det betyder att båtplatserna ska vara tomma senast sö 15.10.2023.Båtägare som behöver båtplats efter 15.10 kan kontakta hamnkaptenen som anvisar en tillfällig plats vid jordpiren eller östra bryggorna.

Markarbete och installation av bryggor

Byggandet av nya landfästen för bryggorna inleds under hösten 2023. Samtidigt kommer även vatten- och elledningsanslutningar till de nya bryggorna att grävas ner. Installationen av de nya bryggorna börjar genast när muddringsarbetet avslutats. Installationen pågår så länge isläget tillåter.

Under våren 2024 fortsätter brygginstallationen genast efter islossningen. Planen är att båtägare får tillträde till båtplatserna ca 6 veckor efter islossningen.

Resterande installationer av el- och vattenanslutningar beräknas vara slutförda före midsommaren 2024. Kommer din båtplats vid jordpiren eller östra bryggorna att vara ledig under senhösten? Kontakta hamnkaptenen om du tillfälligt kan låna ut din plats under oktober-december 2023. Mejla hamnkapten på info@ingamarina.fi