01.07.2024

Vi är på plats hela sommaren!

Sommaren är högsäsong för Ingå Marina och vi är på plats hela sommaren. Om du har frågor angående gästhamnen, kontakta Seawes gästhamnsföretagare Rasmus Sulonen direkt på tel. 050 543 1090. 

Om du har frågor om att köpa eller hyra långtidsbåtplats, hör av dig till hamnkaptenen!   

info@ingamarina.fi 
044 033 0141 
Telefontid vardagar 8:00–9:30. 

Kontakt