23.04.2024

En vecka tid att köpa båtplats

Ingå Marinas tredje aktieteckningsrond pågår endast en vecka till. Emissionen av båtplatsaktier avslutas 30 april kl. 21.  

Många båtplatskategorier är redan slutsålda och t.ex. alla bryggplatser på östra sidan av Ingå å är slutsålda. Några tiotal båtplatser finns ännu kvar till försäljning.  

Följande kategorier har lediga båtplatser: 

BreddPris (moms 0) Antal*Bom
3 m. 6 960 euro30 st. Båtbom
3,2 m.8 832 euro14 st.Gångbom
3,5 m. 9 660 euro27 st.Gångbom
*platser säljs hela tiden, så antalet kan ha ändrats

Båtplatsaktierna tecknas elektroniskt på https://osakeannit.fi/osakeanti/ingamarina/sv 

Om du har frågor, kontakta hamnkaptenen: info@ingamarina.fi