03.01.2023

Båtplatserna kommer till försäljning digitalt to 5.1.2023 kl. 09.00

Ingå Marinas aktieemission inleds 5.1.2023 kl. 09.00. Första emissionsronden är öppen 5.1-26.1.2023 och är riktad till personer och företag i Ingå.

Emissionen omfattar 476 båtplatser. Båtplatsaktierna tecknas via ett digitalt aktieteckningssystem på adressen https://osakeannit.fi/osakeanti/ingamarina/sv. Länken till aktieteckningssystemet kommer att publiceras på Ingå Marinas framsida och på Köp båtplats-sidan. Teckningssystemet öppnas torsdag 5.1.2023 kl. 09.00.

Teckningssystemet stängs 26.1 klockan 21.00.

Bekanta dig med informationen om båtplatserna och aktieemissionen här: Köp båtplats