Hyr båtplats

Säsongen 2023 är hela hamnen uthyrningshamn såsom tidigare.  

Till säsongen 2024, när hamnen förnyats och båtplatsantalet ökat till 826, finns dryga 300 platser till uthyrning. De kommer främst att ligga i Ingå å och på den östra sidan. K-bryggans platser är ägarplatser, liksom M- och N-bryggorna.

En karta på hyresplatserna för säsongen 2024 kommer att publiceras vid årsskiftet 2023-2024. 

Hamnkaptenen kommer att koordinera platsuthyrningen för säsongen 2024 för att uppnå möjligast kundorienterade val av platserna.