Hyr båtplats

Bekanta dig med de nya båtplatserna.

Till säsongen 2024, när hamnen förnyats och båtplatsantalet ökat till 826, finns dryga 300 platser till uthyrning. De kommer främst att ligga i Ingå å och på den östra sidan. K-bryggans platser är ägarplatser, liksom M- och N-bryggorna.

En karta på hyresplatserna för säsongen 2024 kommer att publiceras i slutet av januari.

Hamnkaptenen kommer att koordinera platsuthyrningen för säsongen 2024 för att uppnå möjligast kundorienterade val av platserna.