16.12.2022

Ingå Marina inleder emission av nya aktier den 5 januari

Ingå Båthamnar Ab inleder emission av nya aktier för att finansiera utbyggnaden av hamnområdet. Nyemissionen omfattar ca 470 båtplatser.  

Nyemissionen genomförs i två omgångar. Första ronden som pågår 5.1-26.1.2023 riktas till Ingå Marinas nuvarande kunder, Ingåbor och företag registrerade i Ingå. Andra emissionsronden är öppen för alla och pågår 10.2-19.2.2023.  

Aktietecknandet görs via ett digitalt aktieteckningssystem. Systemet är öppet under emissionstiden.  

Mer information om båtplatserna, bryggkarta och aktieemissionen hittar du här: köpbåtplats