Ingå Marina

Ingå kyrkbys småbåtshamn Ingå Marina med 610 båtplatser är en stämningsfull vacker hamn med alla behövliga tjänster för besättningen och båten. Hamnen ligger så att säga mitt i byn och avstånden är korta och stämningen intensiv 

Ingå Marina är belägen mitt emellan Helsingfors och Hangö litet norr om småbåtsfarleden (dryga 2 nm). Det officiella farledsdjupet både öster och västerifrån är 2,4 m.  

Gästhamnen på 35 platser ligger precis vid inloppet. Hamntjänsten tar emot dig och anvisar lämplig plats. 

Senaste nyheter

 • Muddringsarbetena påverkar båttrafiken i småbåtshamnen

  Muddringsarbetets första skede inleddes må 11.9 på det yttre hamnområdet utanför Ingå Marina. Arbetet påverkar båttrafiken i området. Det område som muddras i första skedet ligger väster om farleden och söder om de nuvarande bryggorna. De röda käppar som märker ut muddringsområdets norra kant kommer att avlägsnas i takt med att muddringen framskrider. Båtfarare ombeds…

  Läs mer

 • Muddringarna börjar i Ingå Marina

  Arbeten med utvidgningen av hamnområdet inleds inom kort. Första skedets muddringsarbeten har kommit i gång på det yttre hamnområdet. Muddringsarbetet utförs i två skeden: Muddringsarbetet utförs med hjälp av bogserbåt SAMI, mudderverk STOR-KLAS och pråmar (150 m³) OIVI och WILLE. Innan muddringarna kan påbörjas på det inre hamnområdet rivs eller flyttas nuvarande bryggor och stolparna…

  Läs mer

 • Bryggleveranserna har kommit i gång

  Under senhösten i år kommer utbyggnadsarbetena att konkretiseras i båthamnen. Bryggproduktionen är långt hunnen vid Marineteks fabrik och bryggleveranserna har börjat. Leveranserna till båthamnen kommer att ske vattenvägen och görs i flera omgångar på grund av det stora antalet pontoner. Sammanlagt levereras 57 bryggpontoner. De flytande bryggorna gjuts i betong. Till först levereras 44 bryggpontoner…

  Läs mer

Köp båtplats

Ingå Marina kommer att genomföra en aktieemission i januari och februari 2023 som omfattar cirka 470 båtplatser.

Gästhamn

Ingå Marina gästhamn omfattar 35 båtplatser. Största delen av gästplatserna är belägna vid inloppet till Ingå å, medan några ligger vid restaurangkajen.

Båtklubbar

I Ingå verkar två båtklubbar, Ingå Båtklubb och Barösunds Segelklubb. Mer information om klubbarna hittar du här….

Vinterförvaring

I Ingå finns flera olika möjligheter till båtförvaring över vintern. Mer information här.