Ingå Marina

Ingå kyrkbys småbåtshamn Ingå Marina med 610 båtplatser är en stämningsfull vacker hamn med alla behövliga tjänster för besättningen och båten. Hamnen ligger så att säga mitt i byn och avstånden är korta och stämningen intensiv 

Ingå Marina är belägen mitt emellan Helsingfors och Hangö litet norr om småbåtsfarleden (dryga 2 nm). Det officiella farledsdjupet både öster och västerifrån är 2,4 m.  

Gästhamnen på 35 platser ligger precis vid inloppet. Hamntjänsten tar emot dig och anvisar lämplig plats. 

Senaste nyheter

 • Utvidgningen av Ingå Marina går in i ny fas

  Planeringen av muddring och leverans samt installation av de nya bryggorna pågår. Även planeringen av dragningarna för nya el- och vattenlinjer till bryggorna har inletts. Efter att bryggorna avlägsnats i höst tar byggarbetet på hamnområdet vid. Muddringen av området väster om Ingå å inleds 1 september. Om eventuella trafikbegränsningar meddelas senare. Utvidgningen av båthamnen finansieras […]

  Läs mer

 • Vårarbetena i hamnen är i gång

  Ett säkert tecken på att sommaren kommer är att vårarbetena påbörjats i Ingå Marina. Som bäst utförs pålningsarbetet som beräknas vara klart till 21 april. Arbetet kräver precision eftersom varje påle har sitt exakta läge som är beroende på de olika båtplatsernas bredd och längd. Också höjden över vattenytan är viktig. Muddring för vågdämpare på […]

  Läs mer

 • Muddringsarbetet och bryggleveranserna beställda

  Ab Ingå Båthamnar – Inkoon Venesatamat Oy har beställt muddringarna av det västra området i kyrkbyns småbåtshamn av Suomen Vesityö Oy och bryggleveranserna av Marinetek Finland Oy. De nuvarande bryggorna rivs och ersätts med hållbara och högklassiga tungpontonbryggor i betong. De nya bryggorna kommer att sträcka sig cirka 200 meter ut från stranden. Den förstorade […]

  Läs mer

Köp båtplats

Ingå Marina kommer att genomföra en aktieemission i januari och februari 2023 som omfattar cirka 470 båtplatser.

Gästhamn

Ingå Marina gästhamn omfattar 35 båtplatser. Största delen av gästplatserna är belägna vid inloppet till Ingå å, medan några ligger vid restaurangkajen.

Båtklubbar

I Ingå verkar två båtklubbar, Ingå Båtklubb och Barösunds Segelklubb. Mer information om klubbarna hittar du här….

Vinterförvaring

I Ingå finns flera olika möjligheter till båtförvaring över vintern. Mer information här.