Ingå Marina

Ingå kyrkbys småbåtshamn Ingå Marina med 610 båtplatser är en stämningsfull vacker hamn med alla behövliga tjänster för besättningen och båten. Hamnen ligger så att säga mitt i byn och avstånden är korta och stämningen intensiv 

Ingå Marina är belägen mitt emellan Helsingfors och Hangö litet norr om småbåtsfarleden (dryga 2 nm). Det officiella farledsdjupet både öster och västerifrån är 2,4 m.  

Gästhamnen på 35 platser ligger precis vid inloppet. Hamntjänsten tar emot dig och anvisar lämplig plats. 

Senaste nyheter

 • Hamnen utvidgas till sommaren 2024

  Till säsongen 2024 utvidgas hamnen till 826 platser, från nuvarande 560. Utvidgningen sker främst på den västra sidan där bryggorna helt förnyas.   Området muddras hösten 2023. Arbetet påbörjas längre ut i september. I och med att muddringsarbetet framskrider tages de nuvarande bryggorna bort från och med början av oktober. De nya bryggorna installeras till sommaren […]

  Läs mer

 • Sommaren 2023 fortsätter hamnen med samma uthyrda platser som tidigare

  Såsom tidigare meddelats fortsätter säsongen 2023 med samma bryggplatser och uthyrningsförfarande. Detta innebär att var och en som har en hyresplats behåller automatiskt sin plats och faktureras för säsongen 2023 automatiskt såsom tidigare i månadsskiftet januari-februari. 

  Läs mer

 • Båtplatserna är nu klara för användning.

  Båtplatserna är nu klara för användning.

  Läs mer

Köp bryggplats

Ingå Marina kommer att genomföra en aktieemission i början av 2023, exakt datum meddelas senare.

Gästhamn

Ingå Marina gästhamn omfattar 35 båtplatser. Största delen av gästplatserna är belägna vid inloppet till Ingå å, medan några ligger vid restaurangkajen.

Båtklubbar

I Ingå verkar två båtklubbar, Ingå Båtklubb och Barösunds Segelklubb. Mer information om klubbarna hittar du här….

Vinterförvaring

I Ingå finns flera olika möjligheter till båtförvaring över vintern. Mer information här.