05.01.2023

Båtplatserna kommer till försäljning idag 5.1 kl. 09.00

Ingå Marinas aktieemission omfattar 476 båtplatsaktier. Båtplatserna säljs digitalt på webbadressen https://osakeannit.fi/osakeanti/ingamarina/sv

I teckningssystemet finns närmare information om aktieemissionen samt teckningsinstruktioner. Gå till https://osakeannit.fi/osakeanti/ingamarina/sv, bekanta dig med emissionsinformationen och teckningsinstruktionerna. Fortsätt till teckningssidan, och välj båtplats i den interaktiva båtplatskartan. Fyll i de obligatoriska uppgifterna och gör teckningsförbindelsen enligt instruktionerna. Fakturan skickas till den epost du anger i teckningssystemet.

Aktietecknaren kan köpa en båtplats åt gången. Samma person kan köpa högst 5 båtplatser.

I den första emissionsronden 5.1-26.1.2023 kan följande parter delta:

  • Personer som för närvarande hyr en båtplats i Ingå Marina
  • Personer, vars hemkommun är Ingå
  • Personer som äger en fastighet i Ingå eller aktier i ett bolag, vars aktie (bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag) berättigar till att besitta en i Ingå kommun belägen byggnad eller en del därav
  • Sammanslutningar, vars registrerade hemort är Ingå.

Köp båtplats här: https://osakeannit.fi/osakeanti/ingamarina/sv