01.11.2022

Sommaren 2023 fortsätter hamnen med samma uthyrda platser som tidigare

Såsom tidigare meddelats fortsätter säsongen 2023 med samma bryggplatser och uthyrningsförfarande. Detta innebär att var och en som har en hyresplats behåller automatiskt sin plats och faktureras för säsongen 2023 automatiskt såsom tidigare i månadsskiftet januari-februari.