22.04.2024

Vissa bryggor är i bruk

Många båtägare planerar för sjösättning eller har redan sjösatt sin båt. Trots att arbetet med att färdigställa hamnen inför sommarsäsongen igen startat upp och installationen av nya bryggor pågår, så är en del av de befintliga bryggorna redan i bruk.

Båtägare som har plats vid A-bryggan (nära rampen) och i ån vid H-bryggan samt på östra sidan vid J-, K- och L-bryggorna har tillträde till sin båtplatser och kan använda dem.

Eftersom arbetet med att installera de nya bryggorna pågår är det viktigt att vara uppmärksam på övrig trafik när man rör sig i hamnområdet.

Hamnkaptenen svarar på eventuella frågor om båtplatserna: info@ingamarina.fi