15.01.2024

Ingå Marinas aktieemission pågår till 30 april

Ingå Marina finansierar utbygganden av småbåtshamnen genom emission av båtplatsaktier. Utvecklingen av hamnen har under 2023 tagit ett stort steg framåt och målsättningen är att de nya båtplatserna är klara att tas i bruk till sommarsäsongen 2024.

Emissionen inleddes för ungefär ett år sedan, 5 januari 2023 och omfattade 526 båtplatser. Ännu finns det cirka 70 lediga båtplatser, som ligger vid E-, F- och G-bryggorna.

Båtplatser som ännu är lediga:

BreddTyp Pris, moms 0
3,0 m.båtbom6 960 €
3,5 m.mammutbom9 660 €
4,5 m.mammutbom18 630 €

Emissionen pågår till 30 april. Båtplatsaktierna tecknas digitalt via osakeannit.fi. Du kan bekanta dig med utbudet på adressen https://osakeannit.fi/osakeanti/ingamarina/yleisomerkinta/sv

På kartan syns även vilka platser som är lediga (grön boll) och vilka som är bokade (röd boll).

Mer information om aktieemissionen och båtplatserna finns här: https://ingamarina.fi/batplatser/kop-batplats/