22.12.2023

Ett händelserikt år 2023

Ingå Marina tackar sina kunder och aktieägare för det gångna året! År 2023 har varit ett synnerligen händelserikt år. Vi inledde aktieemissionen av båtplatsaktier med fart 5 januari, utbyggnaden av hamnen tog ett stort steg framåt i och med att muddringsarbetena nu är slutförda och bryggleveranserna av de nya bryggorna har inletts. Installationerna av de nya bryggorna börjar genast då isen gått på våren 2024. I år har vi har också deltagit i flera evenemang, så som båtmässan Vene Båt i februari, Uiva-Flytande i augusti och lokala marknader. 

Vi ser framemot att få ta i bruk den nya hamnen till sommarsäsongen 2024.

Vi önskar alla tidigare kunder och nya aktieägare en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Ingå Marina