16.05.2024

M-bryggan vid Ingåstrand kan tas i bruk

M-bryggan på östra sidan av Ingå å vid Ingåstrand är klar att tas i bruk. 

Båtplatserna är numrerade med tusch på angöringsbalken och ersätts av nummerplåtar senare. El och vatten är inte ännu kopplade, men det är på gång senare under våren.  

Det fattas ännu bommar på N-bryggan. Vi meddelar genast när N-bryggan kan angöras.