01.04.2022

Så fort isen har försvunnit börjar arbetet med att igångställa hamnen för kommande säsong

Så fort isen har försvunnit börjar arbetet med att igångställa hamnen för kommande säsong. Pålningen påbörjas samt flyttande av L-, M- och N-bryggorna till deras rätta plats. Dessa bryggor får INTE användas förrän detta är gjort samt att förbindelse-bryggorna är säkerställda! Isen har lyft många stolpar och som blivit lösa så var försiktiga när ni rör er i hamnen. Vi plockar upp dem så fort det är möjligt.