15.08.2023

Bryggleveranserna har kommit i gång

Under senhösten i år kommer utbyggnadsarbetena att konkretiseras i båthamnen. Bryggproduktionen är långt hunnen vid Marineteks fabrik och bryggleveranserna har börjat. Leveranserna till båthamnen kommer att ske vattenvägen och görs i flera omgångar på grund av det stora antalet pontoner. Sammanlagt levereras 57 bryggpontoner. De flytande bryggorna gjuts i betong. Till först levereras 44 bryggpontoner som är 20 meter långa, tre meter breda och en meter höga samt väger runt 25 ton var. På vårkanten 2024 levereras ännu 13 stycken större bryggpontoner på upp till 40–45 ton var med en pontonlängd på 20 meter och bredd 3,5 eller 4 meter. De kommer att användas som vågdämpare utanför Ingå Marina.

Innan de nya bryggorna kan installeras muddras hamnområdet. Muddringarna, som görs i två faser, inleds 1 september på de yttre hamnområdena. Följande muddringsfas tar vid när de nuvarande bryggorna tas bort från och med 15 oktober. Installationen av de nya bryggorna börjar i månadsskiftet november / december.

Både det östra och västra hamnområdet kommer att skyddas av vågbrytarbryggor som ankrats en bit utanför bryggområdet.

Nya bryggorna tas i bruk sommaren 2024

Till sommaren 2024 ska utbyggnaden av Ingå Marina vara klar, så att de nya båtplatserna kan tas i bruk. Västra hamnområdet är ett helt nytt bryggområde och det omfattar cirka 425 båtplatser. På området öster om Ingå å förnyas två bryggor vid Ingå strand.

Båthamnen omfattar 526 aktiebåtplatser och drygt 300 hyresplatser, som ägs av Ingå kommun. Det östra hamnområdets alla aktieplatser är sålda. På det västra hamnområdet finns ännu cirka 80 båtplatser i storleksklassen 8×3 meter och 8×3,5 meter till försäljning.

Kommunen reserverar 80 båtplatser för gästhamnens behov. Därtill allokeras drygt 50 båtplatser till företag i båtbranschen, för myndighetsbehov och taxibåtar med mera. Sommarsäsongen 2024 har hyresplatsernas antal uppskattningsvis ökat till 150–170.

Träffa oss på Flytande båtmässan

Om du är intresserad av Ingå Marinas utbyggnad eller funderar på att skaffa en båtplats i Ingå, passa på att träffa oss på Uiva – Flytande båtmässan 17–20.8 på Drumsö. Du hittar oss i monter H4.