18.04.2024

Installationen av de nya bryggorna har börjat

Nu har isen gått i småbåtshamnen och arbetet med att färdigställa utbyggnaden av hamnen återupptas.  
 
Våren är här och i och med det återupptas arbetet med att utvidga och utveckla hamnen. I slutet av förra veckan började det hända när muddringsentreprenören i fredags återvände till hamnen.  

I måndags inleddes muddringsentreprenören arbetet med att kontrollmäta det område som muddrades under hösten 2023 för att säkerställa att djupet är tillräckligt och att bottnen är jämna. Arbetet färdigställdes tisdagen den 16 april.  

I slutet av veckan bogseras en del av bryggorna till småbåtshamnen i Ingå från Fiskehamnen där de sjösatts och kopplats till lämpliga, hanterbara sektioner. Efter det tar installationsarbetet fart och pågår hela våren till slutet av maj. 

Mera detaljerad informationen om tidtabellen för de olika arbetsskedena följer genast då de står till förfogande.