18.04.2023

Kevättyöt ovat käynnistyneet pienvenesatamassa

Kesän tulon varma merkki on Ingå Marinassa aloitetut kevättyöt.

Parhaillaan paalutetaan venepaikkojen paalut. Työt valmistuvat 21. huhtikuuta mennessä. Työ vaatii suurta tarkkuutta koska jokaisella paalulla on tarkka sijaintinsa kunkin venepaikan leveydestä ja pituudesta riippuen. Myös paalun korkeus yli vedenpinnan on tärkeä.

Ruoppaustyö aallonvaimenninlaitureiden asentamiseksi itäpuolelle

Heti paalutustyön valmistuttua käynnistyy ruoppaustyö sataman itäpuoleisella alueella. Satamaa suojaamaan asennetaan aallonvaimenninlaiturit ja nämä tarvitsevat minimisyvyyden 1,5 metriä.

Aallonvaimenninlaitureiksi asennetaan raskaita länsipuolelta syksyllä 2023 vapautuvia laitureita. Länsipuolen laiturit irrotetaan 15. lokakuuta alkaen, kun länsipuolen satama-alueen laiturit irrotetaan ruoppaustyön ja uusien laitureiden asentamisen mahdollistamiseksi.