01.11.2022

Satamaa laajennetaan kesäksi 2024

Kaudelle 2024 satama kasvaa 826-paikkaiseksi, nykyisestä noin 560 paikasta. Laajennus toteutetaan pääasiassa joen länsipuolella, jossa kaikki laiturit uusitaan.  

Alue ruopataan syksyllä 2023. Työ aloitetaan syyskuussa laajennusalueen eteläosassa. Sitä mukaa kun ruoppaus etenee, nykyiset laiturit poistetaan lokakuun alusta alkaen. Uudet laiturit asennetaan kesäkaudeksi 2024.  

Sataman itäalueen ulkopuolella oleva alue ruopataan loppusyksystä. Toimenpiteellä varmistetaan riittävä syvyys aallonmurtajalaitureille.