Järjestyssäännöt

 1. Satamassa on voimassa olevien lakien, asetusten ja muiden säännösten lisäksi
  noudatettava tämän järjestyssäännön määräyksiä.
 2. Alusta laituriin kiinnitettäessä ja siitä irrotettaessa sekä aluksen ollessa laiturissa on
  noudatettava tarpeellista varovaisuutta, jotta muille aluksille ja laitureille aiheudu vaurioita.
  Aluksen sivuilla on käytettävä riittävästi suojaimia.
 3. Pidä laiturit siisteinä köysistä ja muista irrallisista esineistä tapaturmien välttämiseksi.
 4. Sähkökäyttöisten lämmittimien käyttö on kielletty. Sähköjohtojen tulee olla ehjiä ja
  ulkokäyttöön tarkoitettuja. Sähkön käyttäminen ja valvonta on käyttäjän vastuulla ja hän
  myös vastaa oman veneensä sähkölaitteiden kunnosta.
 5. Veneen huolto- ja puhdistustyöt on suoritettava siten, ettei naapuri veneille aiheudu
  haittaa eikä haitallisia aineita joudu vesistöön tai maaperään. Septitankit ja pilssivedet
  tyhjennetään imutyhjennys-asemalla kunnalliseen viemärijärjestelmään.
 6. Uiminen satama-altaassa on kielletty. Ei koske avantouintia.
 7. Huomioi pelastusvälineiden ja sammuttimien sijainti ja tutustu niiden käyttöön.
 8. Avotulen teko on satama-alueella ja veneissä kielletty.
 9. Muiden aluksiin, varusteisiin yms. kajoaminen muutoin kuin niiden tai oman veneen
  suojaamiseksi on kielletty.
 10. Noudata siisteyttä. Jätteitä saa jättää vain kunnan jäteastioihin. Lajittele (jäteöljy, öljyiset
  jätteet, lasi. akut ja paristot, metalli yms.) Mitään jätteitä ei missään tapauksessa saa
  heittää veteen.
 11. Satama-alueella on hiljaisuus yleisen järjestyssäännön mukaan 22.00-06.00 välisenä
  aikana.
 12. Nopeusrajoitus satama-alueella on 6 km/h
 13. Kalastaminen laitureilta on kielletty.
 14. Polkupyörällä ajaminen laiturilla on kielletty.
 15. Satamassa on tallentavia kameroita.
 16. Veneen on kiinnitettävä huolellisesti ja riittävästi myös eri sääolosuhteet huomioiden.
 17. Vene pitää olla vakuutettu.
 18. Vene on siirrettävä välittömästi pois tankkaus- ja septityhjennyspaikalta toimipiteen
  suoritettuaan.
 19. Veneiden omistajien on veneiden vesilaskun tai noston aikana ehdottomasti vältettävä
  jättämästä venettään laskupaikka-alueelle täten estäen toisten toimintaa.
 20. Lisäksi ovat voimassa kunnan säännöt koskien satamaa ja satama-aluetta.