Inkoon kirkonkylän satama-alueen säännöt

 • Talvisäilytyskausi on 30.9.–15.6.
 • Talvisäilytysalueella on sähkö 30.9.–31.10. ja pääsiäispyhästä lähtien 15.6. saakka.
 • Veneitä (ja niiden telakointivälineitä) saa säilyttää talvisäilytyskauden ajan ainoastaan tarkoitukseen varatuilla paikoilla kulloinkin voimassa olevaa maksua vastaan.
 • Veneen säilytys tarkoitukseen varatuilla alueilla talvisäilytyskauden ulkopuolella on kielletty.
 • Veneet telakoidaan talviteloille hyvään järjestykseen.
 • Veneessä asuminen talvisäilytysalueella on kielletty.
 • Veneen omistajan nimi, veneen nimi tai rekisterinumero on talvisäilytyksen ajaksi pantava näkyviin veneeseen, peitteeseen tai venepukkiin.
 • Talvisäilytysalueilla saa tehdä ainoastaan pienempiä vuosittain toistuvia kunnostustöitä, jotka eivät aiheuta haittaa ko. alueella oleville muille veneille. Suuremmat työt tulee tehdä muualla ko. työhön soveltuvalla paikalla.
 • Alueiden kunnossapidon mahdollistamiseksi veneiden pukit ja trailerit on vietävä erikseen määrättyyn kesäsäilytyspaikkaan 15.6.–15.9. väliseksi ajaksi.
 • Veneiden kunnostustöitä tehtäessä ja pohjia pestäessä, puhdistettaessa tai raavittaessa maali- ym. jätteet tulee kerätä talteen ja kuljetettava pois.
 • Veneiden pesu pesuaineilla, jotka sisältävät hiilivetyliuottimia on kielletty.
 • Vedenpinta saattaa nousta talvisäilytysalueille. Veneen omistajien tulee ottaa tämä asia huomioon venettä telakoitaessa. Kunta ei vastaa mahdollisista talvisäilytyksen aikana veneelle aiheutuvista vahingoista.

Luvaton veneen tai telakointivarusteiden säilyttäminen kunnan maalla tai vesialueella:

Kunnalla on oikeus veneenomistajan kustannuksella ja vastuulla siirtää pois ja säilyttää vene tai
traileri tätä tarkoitusta varten varatulla paikalla vedessä tai maalla, mikäli:

 • vene on toisen vuokraamalla venepaikalla
 • vene tai traileri on luvattomasti venesatama-alueella tai muulla kunnan maa- tai vesialueella
 • vene on kiinnitetty huonosti, se aiheuttaa vahinkoa joko naapuriveneille tai venesataman laitteille tai se muutoin haittaa sataman toimintaa.

Mikäli vene/traileri on jouduttu edellä mainitusta syystä siirtämään, tiedotetaan asiasta omistajaa ja
luovutetaan vene/traileri omistajalle korvausta vastaan, jolloin peritään teknisen lautakunnan
erikseen vahvistaman taksan mukainen korvaus.

Kunta voi hävittää tai myydä lunastamattomat veneet ja varusteet 6kk kuluttua siitä, kun omistajaa
on tiedotettu niiden siirtämisestä varastointialueelle.

Kunta ei vastaa varastointialueelle siirretyille veneille/trailereille sattuneista vahingoista.
Venesatama-alueella ja kunnan maa- tai vesialueella luvatta olevien veneiden osalta sovelletaan rikoslain 28 luvun 11 § (Hallinnan loukkaus).

Maksut:

 • luvattomasti säilytetyn veneen, trailerin tai telakointivarusteiden siirtäminen kunnan varastoalueelle tehdään omistajan kustannuksella
 • säilyttäminen kunnan varastoalueella 75 €/ alkava kuukausi.