17.04.2023

Ruoppausurakka- ja laituritoimitukset tilattu

Ab Ingå Båthamnar – Inkoon Venesatamat Oy on tilannut kirkonkylän pienvenesataman länsipuolen kasvavan laiturialueen ruoppaukset Suomen Vesityö Oy:ltä ja laituritoimitukset Marinetek Finland Oy:ltä.

Nykyiset venelaiturit puretaan ja niiden tilalle asennetaan pitkäikäiset ja korkealaatuiset raskasbetoniponttonilaiturit, jotka ulottuvat noin 200 metrin etäisyydelle rannasta. Venesataman laajennusalue ruopataan haraussyvyyteen 2,5 metriin. Inkoon kirkonkylälle johtavien itä- ja länsiväylien syväys on 2,4 metriä ja tekninen harattu syväys 3 metriä.

Ruoppaus alkaa syyskuun alussa

Ruoppaukset alkavat 1. syyskuuta 2023. Merestä ruopattavien massojen määrä on enintään noin 29 000 m3 ktr. Massat ovat laadullisesti meriläjityskelpoisia.

Työ on vaiheistettu siten, että uloimmat alueet, joilla ei nyt ole laitureita, ruopataan ensin. Toinen vaihe käynnistyy 15.10.2023 sillä, että vanhat laiturit puretaan, jonka jälkeen nykyisten laitureiden alue ruopataan marraskuun loppuun mennessä.

Marinetekin tuotteiden yksityiskohtainen rakennesuunnittelu on jo käynnistynyt ja betoniponttonituotanto alkaa kesäkuun alussa Vantaan tuotantolaitoksilla. Ingå Marinan satamalaitureiden uusinnat ja laajennus on Marinetekin suurin kotimaan satamatilaus. Laiturimetrejä on lähes 1 000. Kokonaisuus koostuu 52 eripituisesta 3 tai 4 metriä leveästä raskasbetoniponttonista.

Laitureiden asennus aloitetaan syksyllä 2023

Lisäksi satamaa suojaamaan asennetaan 100 metriä pitkä ja 3,5 metriä leveä aallonvaimenninlaituri. Ponttonilaiturit toimitetaan Kalasatamaan, josta osa uitetaan Inkoon kirkonkylän satamalaajennusalueelle ja ankkuroidaan paikalleen jo syksyn 2023 kuluessa niin kauan, kun jäätilanne sallii ja loppuosa asennetaan keväällä 2024. Aisat, kettingit, ankkuripainot yms. toimitetaan länsipuolen P-alueen aidatulle ja valvotulle alueelle.

Asennustyöt jatkuvat keväällä 2024 heti jäätilanteen sen salliessa. Asennustyöt suorittaa Marinetekin aliurakoitsijana Suomen Vesityö.

Uudet laiturit otetaan sopimuksen mukaan käyttöön noin viisi viikkoa jäiden lähdön jälkeen. Veneet voivat suunnitelman mukaan kiinnittyä omille paikoilleen kesäkuun alussa.

Lisätiedot: info@ingamarina.fi