Ajankohtaista

  12.5.2022

  Venepaikat ovat nyt käytettävissä.


  6.5.2022

  N-laituria voi nyt käyttää. Laiturireunan uusimisen johdosta ovat M-laituri siirtynyt 10m ja N-laituri 15m ulommas verrattuna vanhaan. Tästä johtuen täytyy ajaa lähellä M-laiturin päätyä ettei joudu matalalle alueelle. Laitamme paaluja merkeiksi missä matalan reuna on mutta siihen asti kulkekaa varoen.


  4.5.2022

  Nyt L-ja M-laiturit korjattu, niitä voi taas käyttää, käynti K-laiturista. N-laituri käytössä viikonlopuksi.


  1.4.2022

  Kun jäät lähtevät niin alkaa sataman kunnostaminen tulevaa kautta varten, paalutus ja L-, M- ja N-laitureiden siirto omalle paikoilleen pitää tehdä ennenkuin ne paikat voi ottaa käyttöön. Niitä laitureita EI saa käyttää ennenkuin ovat paikoillaan ja kulkuyhteydet niihin korjattu! Tänä talvena on irronnut monta paalua joten olkaa varovaisia liikkuessane satamassa. Irronneet paalut pyritään ottamaan pois vedestä niin nopeasti kun mahdollista.  3.2.2022

  Kysely joka tehtiin loppuvuodesta on nyt analysoitu ja sataman laajennuksen suunnittelu jatkuu. Yhtiö on tehnyt sopimuksen juridisesta hallinosta BDO:n kanssa sekä myös sopimuksen NK-Vakuutusmeklareiden kanssa. Lisäksi yhtiö on palkannut projektijohtajan hoitamaan hankkeen tekniset osat.

  Tavoittena on että kaikki palaset loksahtaisivat paikoilleen kesän alussa jotta päästään sen jälkeen varaamaan ja ostamaan osakkeita.

  Ilmoitamme myöhemmin kun aikataulu ja hinnat ovat tiedossa .  27.10.2021

  Kunta on nyt aloittamassa uuden reunan rakentamisen Inkoonranta edustalle mikä tarkoittaa että hiekkakenttä-alue on työmaata. Käynti L ja M-laitureille tapahtuu K-laiturin kautta yhdyslaitureita käyttäen. Käyttäkää niitä varoen, ovat kapeampia kuin tavallinen laituri.

  Ramppi on nyt myös pois käytöstä, joen läntisellä puolella ovat käytössä.


  9.9.2021

  Syksy tuo mukanaan joitakin muutoksia loppusesongin venepaikkoihin. Väylän ruoppauksen takia joudumme poistamaan peräpaalut joessa paikoilta I01-I71 sekä H64-H70. Tämän lisäksi alkavat laiturireunan rakentaminen Strandin edustalta jolloin N-laituri joudutaan siirtämään ja silloin sen pitää olla tyhjä.

  Ruoppaukset alkavat 1.10 ja reunan rakentaminen 15.10.

  Tämän johdosta pyydän että he jotka eivät silloin enään tarvitse paikkansa ilmoittaisivat siitä satamakapteenille jotta voimme järjestää pikan heille jotka tarvitsevat.


  17.6.2021

  Inkoon Venesatamat haluaa mahdollistaa venepaikan Inkoossa myös tulevaisuudessa.

  Inkoo on voimakkasti sidoksissa veneilyyn ja haluaa olla sitä tulevaisuudessakin. Kasvavaan kysyntään ja veneomistajien vaatimuksiin vastatakseen, on pienvenesatamaa kehitettävä. Kehittämisen rahoittamiseksi toteutetaan osakeanti.

  Osakeannin päätarkoituksena on rahoittaa sataman laajentaminen, uuden laiturialueen ruoppaminen ja uusien laiturien asentamisen. Osakeannin jälkeen satamassa on n.855 venpaikkaa.

  Näistä 855 paikasta noin 560 tulee olemaan osakepaikkoja. Inkoon kunta omistaa 34% mikä tarkoittaa että 290 paikkaa jää vuokrapaikoiksi.

  Lisäksi osakepaikoista tulee varmasti vuokrattavaksi joten kaikille kiinnostuneille kyllä löytyy paikkaa.

  Osakeannilla tavoitellaan 2,8 miljoonan € pääomaa. Alustava venepaikkojen hinta-arvio on se että pienimmät paikat maksaa 3000€ ja suurimmat maksaa 15000€.

  Keskisuuren venepaikan hinnaksi muodostunee 5000-6000€ paikan leveyden ollessa 300cm, 320cm tai 350cm. Tarkat hinnat saadaan syksyllä kun päätökset kaikista investoinneista on tehty.

  Haluatko jatkosakin pitää veneesi Inkoossa tai hankkia paikan? Näin prosessi etenee:

  -Syksyllä 2021 tehdään kysely jolla selvitetään minkä kokoisia paikkoja veneenomistajat haluavat.

  -Vuoden2022 alusta voi merkitä/varata toivottu paikka.

  -Viimeistään syksyllä 2022 ja keväällä 2023 voi ostaa osakepaikan.

  -Vuokrapaikkojen lisäksiInkoon Venesatamat yrittää auttaa järjestämällä myös esimerkiksi edullisia lainoja.

  -Kaikilla on mahdollisuus saada venpaikka.

  -Inkoon Venesatamat auttaa sopivan vaihtoehdon valitsemisessa.  14.6.2021

  Kun tämä suunnitelma myydä venepaikkaosakkeita etenee halua yhtiön hallitus ilmoittaa seuraavaa;

  -Noin 560 paikkaa 855:stä myydään osakepaikkoina.

  -Inkoon kunta omistaa osakkeista 34% mikä tarkoitta että 290 paikkaa jää vuokrapaikoiksi.

  -Emissiolla turvataan että Inkoon venesatama kehittyy.

  -Suunnitelma on hyväksytty kunnan hallituksessa ja menossa valtustoon päätettäväksi.

  -Kaikki laiturit joen länsipuolella uusitaan keväällä 2023 ja laajenee 490 paikkaiseksi. Ensin alue ruopataan

   2,5m syväydelle.

  -Lisäksi satamaa kehitetään muilta osin, m.m. aallonmurtajia on tavoitteissa.

  -Syksyllä 2021 lähetämme kyselyn minkälaisista venepaikkakokoja tarvitaan.

  -Alkuvuodesta 2022 on mahdollisuus merkitä/varata haluttu paikka.

  -Syksyllä 2022 ja keväällä 2023 on mahdollisuus ostaa venepaikka.

  -Vuokrapaikkojen lisäksi IVK pyrkii auttamaan rahoituksen järjestämisen kanssa mikäli haluaa ostaa

   venepaikan.

  -Kaikilla, joilla on kiinnostus, on mahdollisuus saada venepaikka. Autamme vaihtoehdon valitsemisessa.  3.6.2021

  Vierasvenesatama saa uuden kelluvan laiturin kävelyaisoilla. Sen eteläpuolen alue on ruopattu ja reuna on merkitty vihreillä paaluilla. Ne muodostavat suoran linjan väylälle. Ystävällisesti kunnioittakaa aallon muodostamiskieltoa satamassa kun liikutte siellä.


  02.03.2021

  Olemme lähettäneet tämän vuoden laskut  viime viikolla. Mikäli eivät tule teille lähipäivinä niin olkaa yhteydessä satamakapteeniin. Jos joku luopuu paikastaan niin ole hyvä ja ilmoita siitä niin pääsemme jakamaan ne jonossa oleville.

  Inkoonranta-projekti on aloitettu ja se vaikuttaa pysäköimiseen joen itäpuolella, huomioikaa kunnan opastukset. Venetrailereiden jättäminen satamaalueille sesongin ajaksi on muunmuassa tästä syystä kiellettyä!

  Länsipuolella tulee myös tapahtumaan maansiirtotöitä joten trailereiden jättäminen sille puolelle on myös kielletty!

  Mahdollisimman nopeasti jäiden lähdettyä alkaa pienen alueen ruoppaus sekä paalutustyöt jonka jälkeen venepaikat voi ottaa käyttöön.  17.10.2019


  Uuden laskurampin työt joen läntiselle puolelle alkavat marraskuun alussa. Tämä johtaa siihen että kulkutie laitureille kaivetaan auki. Kulku B-,C-,D- ja E-laitureille tapahtuu ylikulkusillan kautta, sieltä pääse edelleen.  8.5.2019

  Kunnan tekemä laiturireunan työt ovat edenneet niin että paikat joessa voidaan ottaa käyttöön 16.5. He tekevät kulkuväylät jotta venepaikoille päästään. Maa-alueen viimeistely vie vielä vähän aikaa joten olkaa varovaisia.


  6.4.2019

  Tulevalla viikolla aloitetaan kevättyöt ruoppaamalla J ja K laitureiden ympäriltä, sen jälkeen alkaa paalutustyöt. Älkää viekö veneenne näille laitureille ennen kuin ruoppaus on valmis, tämä nopeuttaa työn huomattavasti.

  Reunan korjaus Wilhelmsdalin ja Mekaniska Marinin on myöhässä mutta valmistunee toukokuussa.  10.9.2018

  Aloittivat kunnan toimesta penkkojen korjauksen satamassa elokuun lopussa. Alueet mitkä uusitaan ovat joessa Wilhemsdalista Mekaniska Marinin rampille asti sekä alue maalaiturin kulmasta venelaskupaikalle, J ja K laitureiden edessä. Joessa työt ovat meneillään ja 1.10 alkavat myös toisen penkan korjaus. Silloin laitetaan kävelylaitureita K:n ja J:n ja maalaiturin väliin jotta voidaan kulkea maalaiturista muille laitureille. Tämä mahdollistaa laitureiden käytön myös työn aikana. Nykyiset kävelysillat eivät ole käytössä.  14.6.2018

  Tulevana viikonloppuna voimme ottaa uudet laiturit J ja K käyttöön. Niissä on vielä vähän tekemistä mutta ei pitäisi haitata käyttöönottoa. Pyydän että kaikki joilla on ollut tilapäinen paikka veisivät veneensä omalle paikalleen ensi viikon aikana niin että voimme antaa paikkoja jonossa oleville.

  25.5.2018

  Pieni päivitys, alue jossa J ja K-laiturit ovat, on ollut valmis yli 2 viikkoa ja odottanut että laiturit saapuisivat. He ovat myöhässä aikataulustaan ja sen takia ne eivät vieläkään ole paikoillaan. Tänään saapui osa tavaroista ja muut osat pitäisi laiturivalmistajan mukaan tulla alkuviikosta jonka jälkeen asennus voi alkaa. Pahoittelut meidän puolesta mutta emme voi valitettavsti muuta nyt kuin odottaa. Pieni lohtu tähän on että sitten meillä on uudet ja turvalliset laiturit mitkä ovat hyviä käyttää.

  24.4.2018

  Nyt ovat vanhat laiturit J ja K purettu pois. Seuraavaksi ruoppaamme alueen. Kun laskette veneenne rampista veteen, olkaa varovaisia että ette joudu sille alueelle missä vanhat laiturit olivat, syväyksen kanssa saattaa olla ongelma. Myös ne joilla on venepaikka I-laiturin itäpuolella olkaa tarkkana missä kuljette.


  16.3.2018

  Kevät saapuu vauhdilla vaikka yöt ovat kylmiä ja jääpeite satamassa paksu. Tälle sesongille uusimme laiturit J ja K, ne vaihtuvat kelluviin betoniponttoonilaituriin venepuomeilla. Vanhojen purkutyö on aloitettu ja jatkuu heti kun jäätilanne sen sallii. Tämän jälkeen alue ruopataan ja sitten on vuorossa uusien laitureiden asennus. Tämä kaikki vie oman aikansa joten, teillä joilla on vene J ja K laiturissa, huomioikaa tämä kun suunnittelette vesillelaskua. Meidän Web-kameroista voi seurata tilannetta.

  Tulemme todennäköisesti tarvitsemaan väliaikaisia venepaikkoja korjaustöiden ajaksi joten, te muut jotka tiedätte laskevanne veneenne myöhemmin, olkaa yhteydessä satamakapteeniin puh. 044 0330141 tai sähköpostitse.

   

  6.10.2017

  Syksy saapui kylmähkön jasateisen kesän livahdettua ohi. Jotkut meistä sinnittelivät täällä kotona (joka kahdeskymmenes lähti etelään aurinkoa hakemaan!). Olihan täälläkin muutama aurinkoinen päivä eikä saaristossa satanut niin paljon kuin maissa - oli jopa sienisadon kannalta turhan kuivaa.

  Nyt on tuuli tuivertanut lähemmäs 20 m/s ja repinyt telakoituneiden veneiden päältä pressut. Olkaa ystävällisiä ja käykää tarkistamassa tilannetta omalta osaltanne. Muistakaa myös jättää autonne parkkiin sellaiseen paikkaan ettei se häiritse telakoivia aluksia. Kunnan talvitelakointialue on merkitty numerokepeillä.

  Vesillä olevat veneet on tietysti kiinnitetty hyvin ja fendarit ovat tarpeeksi jykevät. Siinä kolhiintuu paitsi oma vene niin myös naapurin, jos kiinnitysköysi katkeaa.

  Makea vesi pannaan poikki kun pakkaset lähestyvät, tarkka päivämäärä ei ole vielä tiedossa.

  Turvallista loppusyksyn veneilyä.

   

  29.4.2017

  Jäät ovat lähteneet jo pari viikkoa sitten, mutta talvi tuntuu jatkuvan kylmänä ja lumisena (ks webkamerakuvia). Uusi komea E-laituri on paikallaan ja käyttökunnossa, tosin valaisin- ja sähköpylväät ovat vielä laittamatta paikoilleen.

  Samalla kun ruopattiin E-laiturin alta syvennettiin hieman C-laiituriin johtavaa väylää kaarteessa F-laiturin kohdalla.

  Muu kevätkunnostus on myös tehty, paaluja taas juntattu paikoilleen ym.

  Mukavaa venesesonkia ja rauhallista Wappua!

  Satama on suosittu; joitakin yksittäisiä paikkoja saattaa vielä löytyä, mutta jonossa on enemmän kuin on vapaita paikkoja.

   

  10.4.2017

  Kirkkolahti on jäistä vapaa ja sataman kevätkunnostustyöt ovat käynnistyneet. Vanha E-laituri korvataan uudella. Vanhasta laiturista on jo poistettu kaksi kolmasosaa. Laiturin paikka (eli uloin länsipuolella oleva ponttoonilaiturialue) ruopataan ennen kuin uusii laituri tuodaan paikalle. Välttäkää häiritsemästä työlautta Baröta.

  Paalujen alasjunttaus käynnistyy pian ja tässäkin on syytä varoa työlauttaa, mikäli olette jo ehtineet laskea veneen vesille. Satama ei vastaa mahdollisesti syntyneistä vahingoista.

  Muistakaa hoitaa venevakuutusasiat kuntoon!

   

  Mikäli asiasi koskee Inkoon vierasvenesatamaa, ole ystävällinen ja ota yhteyttä numeroon +358 400 860 462

   

  18.5.2016

  Kesäkausi on alkanut

  Satamassa on vilskettä, kun suurin osa veneistä on laskettu vesille ja siirretty paikalleen. Muutamaa yksittäistä pienvenepaikkaa lukuunottamatta kaikki paikat on varattu. Erityisesti olisi kysyntää isojen, sekä purje- että moottoriveneiden paikoille.

  Kevätkunnostustyöt on tehty.

  Ruopatun satama-alueen ulkopuolella ja sisääntuloväylän molemmin puolin olevat matalalat mutaiset penkat kannattaa edelleen välttää ja tunnollisesti huomioida väylämerkkejä.  Jos pyrkii oikaisemaan, on melkein   mudassa kiinni.

  Sataman menoa voi seurata webkameran kautta Extranetissä.

  Hyvää ja turvallista veneilykauta! Muistakaa huolehtia venevakuutuksesta sekä veneen kinnityksestä (joustimet) ja fendareista!